Aby podlegać zakatowi, twój majątek musi przekraczać wartość progową, zwaną „nisab” (LINK)

Nisab będzie się różnić w zależności od rynkowej wartości złota i srebra.

Wprowadź wszystkie zasoby, które były w twoim posiadaniu przez rok księżycowy, w poniższych polach tekstowych i wylicz zakat:

Wartość złota
Wartość srebra
Gotówka w kasie i na rachunkach bankowych
Gotówka zdeponowana w jakimś przyszłym celu, np. Hajj
Pieniądze wydane w pożyczkach (wierzytelność)
Inwestycje biznesowe, akcje, lokaty oszczędnościowe, emerytury finansowane z posiadanych pieniędzy
Towary handlowe, wartość zapasów
Pasywa Pożyczki, towary kupione na kredyt
Wynagrodzenia należne pracownikom
Podatki, czynsz, rachunki za media należne natychmiast
Aktywa ogółem: 0
Płatność Zakat : 0

kliknij i sprawdź