Strona główna » NISAB

NISAB

Co to jest NISAB ?

Niṣāb (نِصاب) jest minimalną kwotą, jaką muzułmanin musi mieć, zanim będzie miał obowiązek dać zakat . Zakat jest określany na podstawie ilości zdobytego bogactwa; im większy dorobek, tym większa wartość zakat. W przeciwieństwie do podatku dochodowego w państwach świeckich niṣāb nie podlega specjalnym zwolnieniom.

Musisz zapłacić zakat za cały twój majątek powyżej nisab, pod warunkiem, że byłeś w jego posiadaniu przez cały 1 rok księżycowy.
Jeśli twój majątek nie przekroczył aktualnej kwoty nisab  znaczy to , że prawdopodobnie w danym roku nie masz obowiązku oddawania rocznego zakatu.

Aby określić nisab, istnieją dwie miary: złota lub srebra.

Złoto: nisab według standardu złota to 3 uncje złota (87,48 gramów) lub równowartość w gotówce.

Srebro: Nisab według standardu srebra to 21 uncji srebra (612,36 gramów) lub równowartość w gotówce.