Strona główna » ZAKAT al-FITR

ZAKAT al-FITR

 

Dla przypomnienia twój Zakat powinien być płacony lokalnie w kraju twojego zamieszkania ponieważ celem Zakat jest rozkwit islamu jako zobowiązania wobec Allaha, które inspiruje wierzących do dążenia do dobrobytu, harmonii , pokoju i sprawiedliwości. Rezultatem będzie oddana Bogu, odnosząca sukcesy społeczność muzułmanów, wnosząca wkład w lokalne społeczeństwo z korzyścią dla wszystkich.

Nasza odpowiedzialność jest lokalna. Dlatego też ,pomoc i dystrybucja lokalna wzmacnia poczucie przynależności do społeczności muzułmańskiej. Osoby w tym społeczeństwie znają najlepsze i najskuteczniejsze sposoby kultywowania środowiska społeczno-gospodarczego niezbędnego do rozkwitu islamu i muzułmanów w kraju naszego miejsca zamieszkania.

ZAKAT al-FITR

Zakat al-fitr oznacza dosłownie oczyszczenie, zwiększenie , pomnożenie . Ibn Umar powiedział: „Prorok nakazał aby jeden sa’a daktyli lub jeden sa’a pszenicy przekazywany był jako zakat al-fitr przez każdego muzułmanina, młodego i starszego, mężczyznę i kobietę, wolnego i niewolnika”. [Buchari i Muslim]
Przed modlitwą Eid al-Fitr pod koniec Ramadanu każdy dorosły muzułmanin, który posiada żywność przekraczającą jego potrzeby, musi zapłacić zakat al-Fitr (fitrana). Głowa gospodarstwa domowego może również zapłacić zakat al-Fitr za osoby pozostające na ich utrzymaniu, takie jak dzieci, służba i krewni na utrzymaniu.

Zakat al-Fitr można opłacić w czasie Ramadanu, najpóźniej przed modlitwą Eid al-Fitr, aby biedni mogli cieszyć się dniem Eid.

Około 10 zł na głowę to bezpieczna kwota szacunkowa.

Minimalna należna kwota to równowartość około 2 kg mąki pszennej, ryżu lub innego podstawowego środka spożywczego na członka gospodarstwa domowego, w tym osoby pozostające na twoim utrzymaniu, nawet jeśli nie mieszkają w tym samym domu.

Odbiorcami zakat al-Fitr są biedni i potrzebujący – te same osoby, które mają również prawo do ogólnego zakatu.

Fundacja Dar Al Arqam będzie działać jako pośrednik charytatywny zakatu , i wykorzystując zakat al-fitr do kupowania i dystrybucji żywności w Twoim imieniu dla osób potrzebujących.