Strona główna » ZAKAT DLA KOGO?

ZAKAT DLA KOGO?

Funduszy Zakat nie wolno organizacji wykorzystywać do pokrycia wydatków ani wynagrodzeń.

Fundusze Zakat należy umieścić na oddzielnym koncie w banku islamskim lub na nieoprocentowane konto. Jeśli nie jest to możliwe, należy zadbać o to, aby odsetki nie były dystrybuowane jako zakat. Raczej wszelkie narosłe odsetki należy przeznaczyć na ogólną infrastrukturę oraz koszty operacyjne, które nie są bezpośrednio związane z muzułmanami.

Kto może otrzymać zakat?

Nie można płacić (przekazać) zakat niewierzącemu.

Aby móc otrzymać zakat, odbiorca musi być biedny i / lub potrzebujący. Biedny to taki, którego majątek przekracza jego podstawowe wymagania, ale nie osiąga progu nisab (LINK).

Odbiorca nie może należeć do najbliższej rodziny; Twój współmałżonek, dzieci, rodzice i dziadkowie nie mogą otrzymać twojego zakatu. Jednak inni krewni mogą już otrzymać Twój zakat.

Odbiorcą twojego zakat nie może być nikt z członków Hashimi, tzn osoba która jest z linii potomkiem Proroka (SAWS).

Według Koranu Surah 9, werset 60, istnieje osiem kategorii osób, które są uprawnione do otrzymania Sadaqah (Zakah).

Oni są:

1. Biedni („al-fuqarâ ”), czyli o niskich dochodach.
2. Potrzebujący ludzie (al-masākīn).
3. Urzędnicy wyznaczeni do przyjęcia Sadaqah (administratorów Zakah).
4. Ci, których serca zostały (niedawno) pojednane z islamem (al-mu’allafa qulubuhum) .
5. Aby uwolnić niewolników i jeńców.
6. Ci, którzy są przeciążeni długami.
7. Dla służby sprawie Allaha, aby szerzyć przesłanie islamu.
8. Wędrowcom (podróżnym, którzy nie mają dość pieniędzy, aby wrócić do domu).

Kilka wskazówek i procedur , o których Organizacje otrzymujące Zakat muszą pamiętać, rozdając Zakat.

1. Upewnić się, że nie ma długiego procesu biurokratycznego.

Ostatnią rzeczą, z którą powinni mieć do czynienia potrzebujący, jest biurokratyczna procedura. Nie chcemy przecież aby osoba szukająca pomocy nie otrzymała jej kiedy pilnie takiej pomocy potrzebuje.

Uprościć należy procedury i cały ten proces i upewnić się, że biedni dostają to, czego potrzebują, tak szybko, jak to możliwe. Allah pociągnie cię do odpowiedzialności jako członka organizacji i komitetu Zakat, jeśli muzułmanin nie otrzymał pomocy z powodu braku reakcji ze strony organizacji, biurokracji lub skomplikowanej procedury.

2. Przygotować się na sytuacje awaryjne.

Są chwile, kiedy dana osoba może natychmiast potrzebować pieniędzy. Nie mają czasu czekać, aż komitet Zakat usiądzie i przeprowadzi skrupulatną weryfikacje (skonsultuje się) w sprawie ich sytuacji i potwierdzi, ile powinni otrzymać.

W takich przypadkach przewodniczący organizacji lub imam meczetu powinni mieć upoważnienie i uprawnienia do przekazywania pieniędzy.

3. Pamiętać, że potrzebujący to nie tylko ci, którzy proszą o pomoc.

W rzeczywistości Koran wyraźnie wspomina o takich osobach, które ze względu na swoją skromność nie proszą innych o pomoc. Nie można oczekiwać, że osoby takie wypełnią formularz w Masjid, jeśli nie chcą nikogo powiadomić o swojej sytuacji.

Takie osoby należy czasami szukać. Konieczne jest, aby członkowie organizacji , meczety i organizacje mieli wiedze o tych, którzy mogą być w potrzebie, ale nie proszą otwarcie o pomoc.

4. Postawić się na ich miejscu

Wspaniale jest dawać, ale nie zawsze tak wspaniale jest otrzymywać. Postaw się na miejscu tych, którzy szukają Twojej pomocy i traktuj ich z szacunkiem i współczuciem, na jakie zasługują. Jeśli to ci, którzy nie proszą o pomoc, są szczególnie wrażliwi na przejawy arogancji i łaskawości, na które nie ma miejsca w islamie.

5. WAŻNE, Zachować poufność.

Upewnij się, że nie ujawniasz nazwisk osób, którym przekazano pieniądze Zakat, nawet członkom rodziny lub najlepszym przyjaciołom. Jest to niewłaściwe zachowanie i jest niezwykle bolesne i krępujące dla tych, którzy otrzymali fundusze z Zakat.